Grannsamverkan i Danderyd grannsamverkan-
Start Organisation Tips Aktiviteter Innehåll Kontakt
Så tänker tjuven Länkar

Länkar

 

 

Hjälp vid brott 

 Vid akut nöd ring  112  

Hörselskadad eller talsvårigheter? Registera Dig för SMS

Läs mer på www.112.se

 

Polisen

För brottsanmälningar och övriga ärenden,

ring det nationella numret 114 14 

eller polisens ledningscentral för radiobilar 08-401 19 00, eller Roslagspolisen: 08-401 40 00

eller Anmälan via Internet.

 

www Roslagens Polisdistrikt  08-4014901 dygnet runt

 

www Närpolisen i Danderyd  08-401 42 50 , kl 9 - 15, men de är ofta ute på uppdrag.

 

Brottsoffermyndigheten

www.brottsofferjouren.se

 

www.brottsofferportalen.se har mycket faktainformation har en del hjälp att ge.

 

www.brottsoffermyndigheten.se har också en bra information om bl a brottskadeersättning.

 

 

Förebyggande

Grannsamverkan mot brott

www.grannsams.se  Norra Ängbys trevliga site

www.grannsams.se/mera_om.htm Hur tänker tjuven? Brittisk undersökning på svenska förstås.

 

www.grannsamverkan.net  Danderyds tidigare webbadress.

 

www.grannsamverkan.se   är sverigesiten

 

www.grannsamverkansverige.com lades upp i april 200  för det saknades bra information på svenska webben om Grannsamverkan. Det är inte den officiella hemsidan, men det finns fin historik m m.

 

www.samverkanmotbrott.nu  är Polismyndigheten i Stockholms Läns site "med försäkringsbolagen som finansierande aktörer"  "Dessutom ingår representanter från Stockholms Stad (Stockholm Stads Trafikkontor och Stockholm Parkering), Villaägarnas Riksförbund, Stöldskyddsföreningen och Brandförsvarsföreningen."

 

http://www.botryggt.se  Polisens sattsning 2001/2005

 

BRÅ Brottsförebyggande rådet, är ett centrum för forskning och utveckling, som i huvudsak är akademisk, men man har sensommaren 2007 börjat med en verksamhet Trygg i Danderyd med en halvtidsanställd.

 

Danderyds Kommun har sedan 2002 en projektgrupp Trygg i Danderyd med bl a månatliga trygghetsvandringar och följer nu upp det i samarbete med BRÅ.

 

 

Samverkande / stödjande

Villaägarnas sidor om Grannsamverkan

 

Försäkringsbolagen

Försäkringsbolagen stöder Polisens verksamhet i organisationen Samverkan Mot Brott. bl a broschyrer, som finns här och där i pdf-format.

 

Intresseorganisationer i Samverkan Mot Brott

 

Produkter

Se till att produkterna är certifierade. Köp aldrig från dörrförsäljare. Vem certifierar?

Svenska Stöldskyddsföreningen SSF

SBSC Svensk brand- och säkerhetscertifiering

 

Skalskydd är viktigast! Lås, fönster o dörrar, Grannsamverkan först därefter larm...

 

Trygga Hem www.tryggahem.se är ett rikstäckande säkerhetsföretag och en av de största leverantörerna av larmsystem till privatpersoner i Sverige.

 

 

 

 

 

   

 

 

cookies Polisen

  © 2007 Grannsamverkan i Danderyd, tfn: (kommer), e-post: web@grannsamverkan.net